• ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ

Το παγκόσμιο δίκτυο της BDO εκτείνεται σε 162 χώρες, με πάνω από 80.000 ανθρώπους που εργάζονται σε περισσότερα από 1.500 γραφεία. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικοί πόροι υποστηρίζονται από ένα πραγματικά παγκόσμιο δίκτυο - οπουδήποτε υπάρχουν επιχειρήσεις. Αυτό είναι μόνο ένα μέρος της δέσμευσης της BDO για την εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών.