• Έκθεση Διαφάνειας

Έκθεση Διαφάνειας

Έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την τελευταία έκθεση διαφάνειας της εταιρείας μας, BDO Transparency Report 2016. Στη BDO είμαστε προσηλωμένοι στις αρχές της διαφάνειας και της ακεραιότητας και φυσικά στο όραμά μας «to be the leader for exceptional client service» που ξεκινά πρώτα απ’ όλα από την άρτια οργάνωσή μας αλλά και τη σαφή δέσμευσή μας για ποιότητα, αμεσότητα και αξιοπιστία.

Η έκθεση διαφάνειας είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Ν. 3693/2008 και της οδηγίας 2006/43 ΕΚ.

Παλαιότερες Εκθέσεις Διαφάνειας

BDO Transparency Report 2014

BDO Transparency Report 2015