• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι ομάδες εμπειρογνωμόνων της BDO, καθεμιά από τις οποίες είναι στελεχωμένη με επαγγελματίες που ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες:
 
  • Συμβουλές σε θέματα διαχείρισης και πληροφοριακών συστημάτων
  • Στρατηγικός σχεδιασμός
  • Επιχειρηματικά σχέδια
  • Αναδιάρθρωση ή / και διαχείριση κόστους
  • Fund Raising
  • Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης
  • Μετατροπές εταιριών
  • Αποσχίσεις κλάδων επιχειρήσεων