• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Βιομηχανία - Παραγωγή

Οι βιομηχανικές / παραγωγικές επιχειρήσεις αποτελούν τομέα προτεραιότητας για τη BDO και το γεγονός ότι εστιάζουμε σε αυτές, μας επιτρέπει να προσαρμόσουμε καταλλήλως το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουμε και να εφαρμόσουμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις μας ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους στόχους τους.

Παρέχουμε πραγματικές λύσεις σε θέματα που άπτονται του βιομηχανικού κλάδου, αξιοποιώντας τις δυνατότητές μας σε όλους τους τομείς υπηρεσιών, από τα φορολογικά, τον έλεγχο και τη συμβουλευτική έως τις ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων, προκειμένου να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναπτυχθούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Κατανοούμε τα βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τους τοπικούς παραγωγούς ως μέρη του ευρύτερου βιομηχανικού κλάδου, ενώ παράλληλα επικεντρωνόμαστε και σε επιμέρους τομείς που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Μέταλλα
  • Πλαστικά
  • Χημικά
  • Τρόφιμα
  • Φάρμακα
  • Ιχθυοκαλλιέργειες
  • Ναυτιλία